Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun Eylül toplantısında ilişkin yayımlanan özette “son dönemde belirgin şekilde açılan politika ve kredi faizleri arasındaki makasın makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği dengenin yakından takip edildiği” belirtildi.

Eylül ortasında iktisadi faaliyette yavaşlama gözlendiği belirtilirken üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış olarak ihracatta yılın ilk yarısında gözlenen artış trendinin yerini sınırlı bir azalışa bıraktığı kaydedildi

Bankanın Eylül toplantısına ilişkin toplantı özetlerinde öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.