Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt içi yerleşik ekonomistlerle bir araya geldi.

Toplantıda şu mesajlar verildi:

Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması iktisadi faaliyeti, istihdamı ve cari dengeyi olumlu etkiliyor.

Aşılama salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına katkı sağlıyor.

Bu durum iktisadi faaliyetin mal ve hizmet ayrımında daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıyor.

Hizmetlerdeki gelişmeler, istihdamı da olumlu etkileyecektir.

Cari dengede iyileşme başladı


Cari işlemler dengesinde iyileşmenin başladığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

Talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini görmeye başladığımızı söyleyebilirim.

Enflasyonda kısa dönemde, başta emtia fiyatları olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynaklığın geçici olacağını tahmin ediyoruz.

"Kurun enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz"

İthalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve açılma gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.

Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı seyrediyor.

Makro ihtiyati tedbirlerin de bireysel kredilerde öngörülen ılımlı gelişime katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Küresel enflasyon baskıları para politikalarında veri duyarlılığını artırıyor.

Sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesi enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

"Enflasyonda belirgin düşüş için beklenti 4. çeyrek başı"

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik.

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz.

Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.

Kararlarımızı enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede düşük bir enflasyon ortamı yaratma amacı doğrultusunda almaya devam edeceğiz.

Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

"Zorunlu karşılık düzenlemesiyle TL'ye yönelmenin güçlendirilmesi amaçlanıyor"

Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık uygulamasında bazı değişiklikler yaptık.

Düzenlemede bankalara verilen teşviklerle bankaların bilançolarında Türk lirasına yönelme motivasyonunu güçlendirmek amaçlanıyor.