Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iklim değişikliği kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla sürdürülebilir finans uygulamalarını destekleme kararı aldı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre geçen hafta toplanan Banka Meclisi, bu amaçla, “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında ayrı bir birim kurma kararı aldı.

Kaynaklar, söz konusu birimin, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilmek ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla gerekli adımları atmasının hedeflendiğini aktardı.

Para Politikası Kurulu metninde iklim riskleri vurgusu

Son Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan faiz kararına ilişkin duyuru metninde ilk kez iklim değişikliği konusu yer almıştı.

Metinde, "Kurul, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.