Advertisement

TEDAŞ ve Eti Maden sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Konuya ilişkin yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Aralık 2021'den önce ihalesi yapılan, 22 Ocak itibarıyla devam eden veya 22 Ocak'tan önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yüklenicinin 30 gün içerisinde şirkete yazılı başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin bugün itibarıyla 60 gün içinde yazılı başvuruda bulunması ve şirketin/teşekkülün onayıyla devredilebilecek.