Advertisement

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şirketin paylarının halka arzına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada payların halka arzına ilişkin talep toplama işlemlerinin 15-16 Aralık tarihlerinde 1Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştiği ve şirketin çıkarılmış sermayesinin 37 milyon 550 bin TL’den 52 milyon 500 bin TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 15 milyon TL nominal değerli 15 milyon adet B grubu pay ve ayrıca ek satış kapsamında 1 milyon 500 bin TL nominal değerli 1 milyon 500 bin adet B grubu pay olmak üzere 16 milyon 500 bin TL nominal değerli 16 milyon 500 bin adet B grubu payın halka arz edildiği belirtildi.

Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 10 TL olarak açıklanırken buna göre belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olarak gerçekleşti.

KAP’a yapılan açıklamada gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 116 katı, yüksek başvuru yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 30 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı filtrelenmemiş talep geldiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen halka arzda toplamda 377 bin 967 yatırımcı katılırken 353 bin 837 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın yüzde 49,5’i yüksek başvurulu yatırımcılara giderken bireysel yatırımcılar yüzde 33,6, yurtiçi kurumsal yatırımcılar yüzde 15,5 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar yüzde 1,4’lük pay sahibi oldu.