Advertisement

Bankalarca kullandırılan kredilerde, ticari müşteri kredi kullandırım ücreti sınırı, kredinin yüzde 1'inden yüzde 1,1'ine çıkarıldı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yer alan bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, kredi kullandırım ücretleri kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini geçemeyecek.

Tebliğle, kredilerde erken ödemeye ilişkin ücretlerde de artışa gidildi. Buna göre, müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1 olarak uygulanan alınacak ücret sınırı yüzde 2'ye çıkarıldı.

Erken ödeme imkanı

Erken ödemede kalan vadesi 24 aşan kredilerde ise yüzde 2 olarak uygulanan ücret sınırı; "Yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek uygulanması" şeklinde yeniden düzenlendi.

Düzenlemede 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme
talebinde bulunması halinde "banka bu talebi kabul etmek zorundadır" ifadesi de yer aldı.

Düzenlemeye göre, söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak. Döviz cinsi veya
dövize endeksli kredilerde ise TL krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilecek.