Advertisement

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetim kurulundan, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır.” denildi.

Bloomberg HT’ye konuk olan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılı asgari ücretin belirlenmesine dair yaptığı açıklamada, önceliklerinin çalışanların refahı olduğunu ve tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret belirlenmesini önemli bulduklarını söyledi.

“2022 için çalışanlarımızın refah seviyesini yükseltecek bir asgari ücret belirleyeceğimizi umuyorum.” diyen Koç, tüm ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini desteklediklerini açıkladı.