Advertisement

Zorunlu karşılığa tabi kalemlere ekleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile TL cinsi krediler de zorunlu karşılığa tabi tutuldu.

Yeni düzenlemeye göre; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında zorunlu karşılık ayrılacağını duyurdu.

Bununla birlikte 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verildi.

Zorunlu karşılık aşağıdaki kredi türlerini kapsamayacak:

  • KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler
  • Esnaf kredileri
  • İhracat ve yatırım kredileri
  • Tarımsal krediler
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler
  • Kurumsal kredi kartları
  • Mali kuruluşlara kullandırılan krediler.

Yabancı para zorunlu karşılıklarıyla ilgili yeni düzenleme

TCMB ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına karar verildiğini de duyurdu.

Bu çerçevede dönüşüm oranı; yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan
Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verildi.

Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak.

Diğer yandan, finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmiş, yurt içi bankalara olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamında alındı.

Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak.