Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) tarafından gerçekleştirilen ilk ihraca ilişkin tüm süreçler büyük bir başarı ve yatırımcı için yüksek getiri ile tamamlandı.

TMKŞ açıklamasına göre, ihraç kapsamında kurulan TMKŞ Fibabanka 1 nolu Varlık Finansmanı Fonu 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını yüzde 50,21 bileşik (yüzde 24,27 kupon oranı) getiri ile itfa etti.

Bu ürün ile ikincil kredi piyasası oluşmasının temelleri atılırken, kredi/mevduat oranının düşürülmesinin, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesinin ve sermaye piyasalarımıza yeni ürünler kazandırılmasının önü açıldı.

13 Ocak'ta Fibabanka’nın 269,5 milyon TL tutarındaki genel tüketici kredileri TMKŞ tarafından menkul kıymetleştirilerek, ürüne 2,5 kat talep toplandı.

Ürün, ödemeler önceliğine göre A ve B grubu olarak iki farklı risk grubuna göre tasarlanarak, B grubun getirisi kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırma faizine göre değişecek şekilde tasarlandı.

Böylelikle Türkiye'de ilk defa Basel ve AB tipi menkul kıymet tasarlanarak, yatırımcıların dayanak varlıklarının daha iyi performans göstermesi halinde oluşacak ek getiriden faydalanmasının önü açıldı.

İhracın dayanak varlıkları olan Fibabanka’nın kullandırmış olduğu Genel Tüketici Kredilerinden TMKŞ’nin kredi analitik süzgecinden geçen 141 bin 268 adet krediden vade sonunda sadece 38 adeti tahsil edilemedi. Takibe dönüşüm oranı sektör ortalaması olan yüzde 3,75’in çok altında, yüzde 0,03 olarak gerçekleşti.

Modellenen A grubu 32-194 gün iskontolu tertipler sırası ile bileşik faizi; 1. Tertip (32 Gün) yüzde 23,73, 2. Tertip (63 gün) yüzde 23,87, 3. Tertip (92 gün) yüzde 24,23, 4.Tertip (127 gün) yüzde 24,76, 5. Tertip (160 gün) yüzde 25,06, 6. Tertip (194 gün) yüzde 25,89 olarak modellendi. B grubu 194 gün vadeli değişken getirili tertip ise ihraç anında yüzde 32,86 bileşik getiri (yüzde 16,38 kupon oranı) ile modellenerek ihraçlar gerçekleştirildi.

27 Temmuz'a kadar gerçekleşen itfalarda A grubu için belirlenen faiz oranları ile itfalar yapıldı.

194 gün için yüzde 32,86 bileşik getiri (yüzde 16,38 kupon oranı) oranı ile modellenen B grubu VDMK; ürünün dayanak varlığı olan kredilerinden sağlanan erken tahsilatlar, vade başlangıcından sonunda kadar günlük ortalama 1,5 Milyon TL olan nakit akışlarının modellenenden yüzde 20,92 bileşik yeniden nemalandırma oranından daha iyi bir getiri ile yönetilmesi ve ürün tasarımdaki ihtiyatlı varsayımlar sebepleriyle beklenenden çok daha yüksek bir oran olan yüzde 50,21 bileşik (yüzde 24,27 kupon oranı) getiri ile itfa edildi.

TMKŞ olarak hazırlanan ilk ürün ilgili yatırım dönemleri arasında Türkiye'deki en yüksek getiriyi sunan TL enstrümanlardan birisi oldu.