Advertisement

TOFAŞ, 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kâr payı dağıtımına ilişkin detayları paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’na göre Şirketimizin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL’dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 TL’dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %300,00 oranında toplam 1.500.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %300,00 nispetinde ve 1Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %300,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.