Advertisement

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye şirketleri ve paydaşlarıyla birlikte 2024’e kadar reform niteliğindeki adımları hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Sigorta ürünlerini geliştirerek sigortalanma oranını artırmak için çalışan TSB, sektöre ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı büyütmeyi amaçlıyor. Söz konusu stratejiyi paylaşmak ve gerçekleştirilen algı araştırmasının kamuoyu ile paylaşılması için TSB'nin 1 Nisan tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulu sonrasındaki yeni Yönetim Kurulu üyeleri basınla biraraya geldi.

Bloomberg HT yayınında TSB’nin açıkladığı sektörün 2024 stratejisi ele alındı. Buna göre, sigorta sektörü 2024 yılında toplam prim üretimi 299 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Penetrasyon oranı ise yüzde 3,36 olarak öngörülüyor.

Strateji Programı Raporu’nda stratejik hedefler belirlenirken dünya sigortacılık sektörü analiz edildi ve kurulan ekonometrik modeller ile Türk sigortacılık sektörünün mevcut koşullarda ulaşabileceği sigortalılık oranı seviyesi de saptandı.

2020 yılı rakamları ile hayat dışı ve hayat sigorta primleri ile emeklilik katkı payları dikkat alındığında sektör, 111 milyar TL prim üretimi (brüt) ile yüzde 2,20 oranında GSYİH penetrasyonuna sahip. Bu şekilde devam edilmesi halinde ise 2024 yılında sektörün 204 milyar TL prim üretimine ve yüzde 2,27 penetrasyon oranına ulaşacak.

Pera Projesi kapsamında atılacak adımlarla birlikte 2024 yılında toplam prim üretiminde 299 milyar TL’ye ulaşılması hedefleniyor. Penetrasyon oranı ise 2024’te yüzde 3,36 olarak belirlendi. İyimser senaryoya göre de 321 milyar TL prim üretimi ve yüzde 3,59 penetrasyon oranı tahmin ediliyor.

Hayat sigortalarında brüt prim tutarları 2024 yılında 54 milyar 100 milyon lira hedefleniyor.

BES sözleşme adedi 2020-2024 arası 8.2 milyon adet öngörülürken TSB'nin 2024 yılı hedef sözleşme adedi 10. 7 milyon olarak belirlendi.