Advertisement

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açıklamalarına ilişkin, "18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda sigortacılık sektörüne yönelik açıklamaları, Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan TSB üye kuruluşları nezdinde memnuniyetle karşılandı.

Yeni uygulamayla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES’ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılırken, yüzde 25 devlet katkısıyla önemli bir destek de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, gerekli hazırlıklar için tüm paydaşlarla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bu doğrultuda heyecanla karşıladık. 18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Aynı şekilde vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dâhil edilmesi, eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını sürdürerek finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolüne de katkılarını da kararlılıkla sürdürecek.”

Benli, açıklanan reform paketini, özel emeklilik sektörünün ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çabalarına çok önemli bir katkı olarak değerlendirdiklerini aktararak, "Konunun kültür ve değerler boyutu da var. Genç kuşaklara tasarruf bilincinin aşılanması ile ilgili çalışmalar daha da ivme kazanacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek

Ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek ve benzeri kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar TL olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcılar, tasarruflarını, emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabilecek. Bu kapsamda BES "zor gün dostu" kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına imkan tanınacak.

Orta vadede 100 milyar TL fon büyüklüğü potansiyeli

İlk etapta 2,5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla fon büyüklüğünde yüzde 28’e yakın önemli bir artış oldu. Bu durum Kovid-19 salgını döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti oluyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 5 Mart 2021 verilerine göre, BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aştı. Devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 171 milyar TL’ye ulaştı.