Advertisement

Hande Berktan

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumun 2022 AR-GE bütçesini yüzde 15 artırma talebini TBMM Bütçe Planlama Komisyonuna sunduklarını açıkladı. TÜBİTAK Başkanı 2021 genelinde 2.500 firmaya 750 milyon TL ve 160 üniversiteye 820 milyon TL destek sağladıklarını da belirtti.

TÜBİTAK 7 Aşı ve 10 İlaç Çalışmasına Destek Sağlıyor

Diğer yanda bioteknoloji yatırımlarına hız veren TÜBİTAK 7 aşı ve 10 ilaç çalışmasını Covid 19 Türkiye Platformu çatısı altında gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mandal 4 varyanta karşı çok hızlı bir şekilde adapte edilen aşıyı geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.

Gündem Teknoloji programına konuk olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarından TÜBİTAK AR-GE desteklerine varıncaya değin kapsamlı açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK Başkanı “Pandemi ile birlikte bioteknoloji ile geliştirilen ilaç ve aşıların gelecek açısından da büyük bir yatırım. TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliğinde yeni bir model geliştirerek, Covid 19 Türkiye Platformunu kurduk.

Bu yapının altında 17 proje gerçekleştiriyoruz, bunların 7 tanesi aşı, 10 tanesi ilaç projesi.Mart 2020’de bu platform kuruldu. 436 araştırmacının biraraya geldiği, bilginin paylaşıldığı ve insan kaynağının bir araya geldiği önemli bir proje. Aşı tarafında Türkiye Faz3 aşamasının son kısmında Turkocav aşımızın yanı sıra bizim de tüm finansal ve altyapı desteğimizi sunduğumuz bir aşı çalışmamız devam ediyor. En önemli özelliği 4 varyanta karşı aşı çok hızlı bir şekilde adapte edilebiliniyor. Delta’ya karşı etkili olan aşımızı, Omikron varyantı üzerinde test ediyoruz.

Sağlık Bakanlığının değerlendirmesini yapmasıyla Faz3 aşamasına geçeceğiz. Yeni bir varyantla karşı karşı karşıyayız ve üzerinde çalıştığımız aşının oluşturacağı etkinin yüksek olmasını bekliyoruz. Aşı geliştirme çalışmasında daha hızlı olabiliriz, ama biz başarılı, yüksek etkinliğe sahip aşı üzerinde çalışıyoruz. İlaç konusunda hem tedavi hem korunma amaçlı özelliği olan bir ilaç üzerine çalışmamız devam ediyor. Acil kullanım izni alması için yoğun bir ilgi var’’ dedi.

“Savunma Sanayinde Yerlilik Oranı yüzde 75’e Yükseldi’’

TÜBİTAK Başkanı, ‘’Türkiye savunma sanayi sadece teknoloji geliştiren değil aynı zamanda uygulayan ve ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 15’den yüzde 75 ulaştı. Bu süreçte en önemli gücümüz burada elde edeceğimiz başarı diğer sektörleri de etkileyecek. Teknolojiyi tasarlayan ülke konumuna geldik’’ dedi.

“2020 Ar-Ge Bütçesinde Artış Talebimiz yüzde15’’

Prof. Dr. Hasan Mandal ‘’Türkiye’nin 2020 yılı AR-GE harcaması 54 milyar TL olmuştu. Üniversiteler, sanayi ve bilim insanlarına yönelik AR-Ge bütçesi olarak ayrılan fon miktarı 2.5milyar TL. Bu rakam 54 milyar TL içinde büyük bir rakam değil. TÜBİTAK’ın desteklerinin kaldıraç etkisi oluşturması fon kadar değerli. Biz 2 yıl içerisinde kapasite oluşturmaktan daha çok, çıktı ve etkiyi oluşturmak yani sınırlı kaynaklarla daha etkin sonuç oluşturmanın peşindeyiz. 2021 içerisinde 2.500 firmamızın 3.500 projesine 750milyon TL destek verdik. Üniversite tarafında 160 üniversitemizin 23bin projesine 820milyon TL. kaynak aktardık. 2022 bütçemiz 8 Aralık’ta TBMM’de görüşülüp netleştirilecek. 2022 yılı için bu yılki bütçemizin yüzde 15 artırılması talebinde bulunduk’’ dedi.

“96 Milyar Euro’luk Ufuk Avrupa Programı’nın Ortağıyız’’

Uluslararası fonlardan da kaynak sağladıklarını belirten TÜBİTAK Başkanı ‘’TÜBİTAK, ulusal bütçenin yanında uluslararası fonlardan da kaynak sağlıyor. AB Komisyonu tarafından tam üyesi olduğumuz Ufuk Avrupa Programı ki 96milyar Euro’luk bir program, 7 yıllık ortağıyız’’ dedi.

Yeşil Dönüşüm Girişimlerine 65 Milyon TL Destek

Paris Antlaşmasına imza atan Türkiye’nin karbon emisyonu konusunda hedefine TÜBİTAK olarak destek veren çalışmaları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal ‘’2020 yılında yol haritası çizildi ve AB Yeşil Mutabakatı ile ilişkilendirme noktasında öncelikli alanlarımızı yayınladık.Çok disiplinli ve bilgiyi üreten ve kullanan ortak çalışmayla etkileşimi sürekli olan bir yapıyla çözülebileceğini ortaya koyduk. 90 projeyi 65 milyon TL Yeşil Mutabakat anlamında destekledik. Girişimcilerimize yönelik ilk tematik çağrımızı açtık, bu projeler yeşil dönüşüm odaklı projelerdi. Bize gelen projelerin üçte biri yeşil dönüşüm odaklı. Biz de TÜBİTAK olarak öncelikli alanlarımızı desteklemeye ve kaldıraç etkisi oluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.