Advertisement

Şubat ayının ortasında vekaleten başkan atanan Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni başkan görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer atandı.

Daha önce kurumda başkan yardımcılığı yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten kurumun başkanlığına getirilmişti.

Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer kimdir?

Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dinçer aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde ve Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Dinçer, doktorasını Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama" başlıklı teziyle tamamladı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer, Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi görevinde bulunuyordu.