Advertisement

TÜİK’in istihdam verilerinde aylık seriye geçilmesinin ardından görülen yüksek oynaklık devam ediyor.

Söz konusu dalgalanmanın en fazla dikkat çektiği alan ise sanayi istihdamı oldu. Sermaye yoğun bir işkolu olmasından dolayı istihdamında görece istikrarlı seyir beklenen sanayi, bu yılın tamamında inişli çıkışlı bir görünüm sergiledi.

TÜİK verilerine göre Ağustos’ta sanayi istihdamı 217 bin kişi arttı. Bu veride önceki ay 284 bin düşüş, Haziran’da 298 bin artış gözlenmişti.

Hizmet istihdamı da dalgalanıyor

TÜİK’in açıkladığı Ağustos verisinde hizmet istihdamının 341 bin azaldığı görüldü.

Temmuz’da ise hizmet sektörü istihdamında 450 bin kişi artış yaşanmıştı. Turizmin görece canlı olduğu, açılmanın devam ettiği Ağustos’ta bu düzeyde bir istihdam düşüşü dikkat çekti.

Önceden 3 aylık ortalama veri açıklanıyordu

TÜİK bu yıla kadar istihdam verilerini 3 aylık ortalamalar olarak açıklıyordu. Ağustos dönem olarak açıklanan veri, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının ortalamasıydı.

Örneğin son üç ayın ortalamasına bakıldığında sanayi istihdamındaki artış 77 bin düzeyinde. İstihdam verileri anket yöntemiyle toplandığı için 3 aylık ortalama hata payını düşürüyordu.

TÜİK aylık seriye geçmesinin ardından örneklem sayısını yaklaşık yüzde 30 artırmasına karşın sonuçlarda daha önce gözlenmeyen yüksek dalgalanma ortaya çıktı.