Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) teşkilat yapısında yeni düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kurumun merkez teşkilatına 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı' adı altında yeni bir birim eklendi.

Yönetmeliğe göre yeni birim, kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamakla görevli olacak.

Bu yeni başkanlığın görevleri arasında, veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak, yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak, Yayın ve Dağıtım Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek de yer aldı.

Yeni başkanlık resmi istatistik programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamakla da görevli olacak.

Yeni birimin görevleri arasında şunlar da yer alacak

-Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak

- Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek

- Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak

- Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek

- Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.