Advertisement
HABERLER ABONE OL

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, "Göç Etme Nedeni" bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.

Açıklamada, 2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nın sonuçları ile ilk kez yayınlanacak olan "Ülke İçi Göç Etme Nedeni" bilgisi de ayın son haftasında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla, sonu "0" ile biten yıllara yakın senelerde ülkelerin "Nüfus ve Konut Sayımı" yapmalarını öneriyor.

Bu çerçevede ülkedeki en son nüfus ve konut sayımı çalışması, 2011 yılında "Nüfus ve Konut Araştırması" adıyla gerçekleştirilmişti. 2020 Nüfus ve Konut sayımı döneminde ise AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtların temel alındığı "2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS)" çalışmaları yürütülmüştü.

2021 Nüfus ve Konut Sayımı kapsamında, üretilmesi gereken yerleşim yeri düzeyinde nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı, yasal medeni durum, eğitim durumu, göç, vatandaşlık ülkesi, doğum yeri, hane halkı tipi ve yapısına ilişkin bilgiler, ADNKS'den her yıl düzenli olarak üretiliyor.

Sayım dahilindeki iş gücü göstergeleri, Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'den gelen nüfus büyüklüğü ve demografik özellikler dikkate alınarak ve kurumsal nüfus dahil edilerek, yeniden hesaplanmasıyla elde ediliyor. Kurumsal nüfusun iş gücü durumu, idari kayıtlar temel alınarak belirleniyor.

Bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için Ekim 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında "2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA)" gerçekleştirilmişti. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek şekilde tasarlanmıştı.