Advertisement

Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi Nisan'da 80,2 olarak 2021 yılının en düşük seviyesini gördü.

Mart ayında endeks 86,7 olarak kaydedilmişti.

Nisan'da Tüketici Güveninde önceki aya gören kaydedilen gerileme de Eylül 2018 ve Mayıs 2019'da görülen sert düşüşe benzer bir tablo sergiledi.

Maddi durum beklentisi geriledi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 64,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında yüzde 7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi gerileme kaydetmişti

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,66 azalarak 60,12 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme olduğu görüldü.

Pandemi vaka sayılarındaki sert artışlar ve buna bağlı olarak gündeme gelen kapanmalar, finansal piyasalardaki iç ve dış kaynaklı stres ile enflasyondaki yükselme eğilimi güveni olumsuz etkilemiş göründü.