Advertisement

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.


Ticaret Bakanlığının "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.


Düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 2019 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı kapsamında yeniden belirlendi.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, yine büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 lira ile 10 bin 390 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 liranın altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.