Advertisement

TÜPRAŞ 3. çeyrekte 155.5 milyon TL ile tahminlerin üzerinde zarar açıkladı. Beklenti 108.5 milyon TL zarardı. Şirket 23,3 milyar TL gelir elde etti, beklenti 23.9 milyar TL'ydi.

İş Yatırım sonuçların ardından 12 aylık hedef fiyatı gözden geçireceklerini bildirdi.

Açıklamada "piyasa beklentisi 99 milyon TL net zarara göre daha yüksek zarar oluştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 542 milyon TL net kar açıklanmıştı. Net rafineri marjlarındaki darama ve envanter zararı karlılıktaki yıllık düşüsün arkasında yatan temel nedenler olarak öne çıkıyor...Öte yandan 3Ç FAVÖK rakamı 885 milyon TL ile 646 milyon TL olan piyasa tahmininin üzerinde kaldı. Şirket yılın tamamı için rafineri marjı öngörülerini 4.0 - 4.5 dolar/varile indirdi. (Şirketin önceki beklentisi 6-7 dolar /varil olarak açılanmıştı). Yıl sonu rafineri marjı beklentisini sert bir şekilde aşağı revize edilmesi hissede satış baskısı yaratabilir.

Sonuçlar ardından 182 TL olan 12 aylık fiyat hedefimizi gözden geçireceğiz" dendi.

Garanti Yatırım finansal sonuçların olumsuz olduğunu belirterek "Yıllık bazda sonuçlara bakıldığında, kötü giden ham petrol spreadleri, oynaklık göstererek stok zararına yol açan petrol fiyatları, artan enflasyon kaynaklı artan operasyonel maliyetler ve finansal giderlerin etkisi, tüm kalemlerde yüksek daralma yaşanmasında etkili oldu. Operasyonel sonuçlar beklentilerden iyi gelmiş olsa da net zarar beklentilerden kötüdür; sonuçların hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. " ifadesini kullandı.

Ak Yatırım ise piyasa tepkisinin nötr olacağını, IMO 2020 temiz yakıt kurallarının marjlar üzerindeki etkisi ve ağır ham petrol arzı ve dolayısıyla fiyatlamasının yıl sonuna kadar Tüpraş’ın hisse fiyatını etkileyecek en önemli etkenler olacağını belirtti.