Advertisement

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın destekleri 2021 yılı ilk çeyreğinde de artmaya devam etti.

Söz konusu dönemde, özellikle sigorta desteğinin toplam destek içerisindeki payı yüzde 46'ya yükselirken, Türk Eximbank, ilk çeyrekte 180'in üzerinde ülkede bulunan 63 binden fazla alıcıya yapılan 5,1 milyar dolarlık sevkiyatı sigortaladı.

Böylelikle ihracatçı firmaların salgın şartlarında güven içerisinde ihracat yapmaları sağlandı.

İhracat desteklerini tabana yayma stratejisi çerçevesinde yıl sonuna göre ilk çeyrekte desteklerinden yararlanan ihracatçı KOBİ oranı yüzde 71'den yüzde 76'ya yükselirken, aynı dönemde ilk defa banka desteklerinden yararlanan 350 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ oldu.

Toplam destek verilen ihracatçı sayısı ise yıl sonuna göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 artış sağlayarak 13 bin 864 olarak gerçekleşti.

Banka bu desteklerini sağlamak için 2021 yılı ilk çeyrekte yurt dışından 375 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kaynak temin etti.

Türk Eximbank'ın yılın ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı, 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar dolara ulaştı.

Türk Eximbank 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 16,1 artırarak 237,6 milyar TL seviyesine ulaştırdı.

Sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşerek sektörün üzerinde kalırken, takipteki kredi oranı ise binde 2,4 ile yüzde 4 olan bankacılık sektörünün oldukça altında yer aldı.

- Kredi vadeleri uzatıldı, faiz oranları düşürüldü

Açıklamada yer alan bilgiye göre Türk Eximbank, 2020 yılında uygulamaya aldığı 3 yeni ürüne ihracatçı firmaların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 2021 ilk çeyreğinde Hizmet İhracatı Programı'nı devreye aldı.

2020 yılında, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı, Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı ve Katılım Finans Yatırım Kredisi programlarına ilave olarak Hizmet Sigortası Programı'nı uygulamaya aldı.

Böylece turizm, lojistik gibi Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve hizmet ihracatı yapan firmaların kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunduğu 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başladı.

Türk Eximbank TL kaynağını sadece KOBİ'lere tahsis ederken, salgının üçüncü dalga etkilerini en aza indirmek ve KOBİ'leri daha uygun maliyetlerle desteklemek için TL kaynağından kullandırdığı kredi faizini ilk çeyrekte yüzde 17,5'ten yüzde 16'ya indirdi.

KOBİ'ler ve büyük firmaların kullanabildiği en kısa vadeli YP reeskont kredilerinde faiz oranı binde 3'ten binde 2'ye düşürülürken, ayrıca banka, Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı'nda orta vadeli kullandırım imkanına ek olarak kısa vade seçeneğini eklemiş ve KOBİ firmalara yönelik olmak üzere TL cinsinden kullandırım imkanı tanıdı.

- Reeskont kredilerinde 360 gün vade seçeneği yeniden getirildi

Paylaşılan bilgiye göre, TL kredi programlarında vade seçeneği 540 güne çıkartılarak KOBİ'lerin daha uzun vadeyle TL kredi imkanlarına erişimi sağlandı.

Bu kapsamda KOBİ firmalara kullandırılan TL kredilerde vade seçenekleri 120 gün ile 540 gün arasında belirlenirken, reeskont kredilerinde ise 360 gün vade seçeneği yeniden getirildi.

Yüksek teknolojili ürün ihracatları, yeni pazarlara yönelik ihracatlar veya döviz kazandırıcı hizmet faaliyetleri 360 gün vadeli reeskont kredisi kapsamına alındı.

- Sevk Öncesi İhracat Kredileri'nde vade 5 yıla çıkartıldı

Türk Eximbank'ın ihracat yapan tüm firmaları destekleme stratejisi çerçevesinde, katılım finansı prensipleri kapsamında çalışmak isteyen ihracatçılara yönelik çalışmaları devam ederken, önceden sadece katılım bankaları aracılığıyla katılım finansmanı sağlayan Türk Eximbank 2020 yılında çıkarmış olduğu Katılım Finans Yatırım Kredisi ile ihracatçı firmalara doğrudan hizmet vermeye başlamıştı.

2021 ilk çeyrekte de ürün çeşitlendirmesine ve geliştirmesine devam edilirken, katılım bankaları aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredileri'nde vade 5 yıla çıkartıldı.

Yine bu dönemde ihracatçıların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla uygulamaya alınan Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı'nda krediye aracılık edecek kuruluşlar arasına katılım bankaları eklendi.

- 2 yeni şube ile toplam 22 şubeye ulaşıldı

Türk Eximbank ihracatın yoğun olduğu illerde operasyonel işleri hızlandırmak ve ihracatçılara yakın olmak için açtığı şubelere Kahramanmaraş şubesini ve İkitelli OSB şubesini dahil ederken, toplamda 22 fiziksel şubeyle faaliyetlerine devam eden banka, geliştirmiş olduğu dijital şube ile de Türkiye'nin her noktasından şube hizmeti vermeye başladı.

Kredi Online'a ek olarak Kredi Mobil ile telefon uygulamalarında yerini alan banka, Dijital Sigorta Platformu ile sigorta süreçlerini hızlandırdı.

Türk Eximbank, diğer ihracat destek kuruluşları, bölgesel-çok taraflı finans-kalkınma kuruluşları ve bankalar ile stratejik ortaklıklar vasıtasıyla Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmak için çalışmalarını sürdürürken, daha önce de ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka ihracat kredi kuruluşları ile yapılan reasürans/garanti anlaşmalarına 2021 yılı ilk çeyrekte Avusturya ve Macaristan ihracat kredi kuruluşları eklendi.