Advertisement


Türk Eximbank kredilerinde sigorta kapsamı genişletildi.

"Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Eximbank, ihracatçıların yurt dışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilenlerin yanı sıra ihracatçılar ya da yurt dışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları altında satılmak üzere yurt dışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla da kredi sigortası yapabilecek.

Söz konusu sigortaya aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil edilebilecek.