Advertisement

Yüksek enflasyonun etkisiyle hızla yıpranarak değeri milyar ve trilyonlarla ifade edilen Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından bu yana 15 yıl geçti.

70'lerde beri uzun yıllar kronik enflasyondan muzdarip ülkeler arasında bulunan Türkiye, paradan sıfır atarak güveni yeniden tesis etme yoluna gitti.

2001 krizinden sonra uygulanan disiplini mali politikalarla enflasyon düşüş sürecine girerken 1 Ocak 2005'te Türk Lirası'ndan altı sıfır atıldı ve 1 milyon TL'nin yerini 1 Yeni Türk Lirası (YTL) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Azerbaycan, Romanya ve Zimbabve gibi benzer adımlar atmak isteyen ülkelere bu konudaki tecrübelerini aktardı.

Dünya örneklerine bakılacak olursa aralarında Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkeler de dahil olmak üzere parasından sıfır atan onlarca ülke bulunuyor.

1923'te hiper enflasyonu durdurmak amacıyla Almanya ile başlamasının ardından Fransa, Finlandiya, Macaristan ve Yunanistan benzer adımlar attı.

Tayvan'da 1949 yılında eski Tayvan Doları'nın kırk binde biri oranla benimsenen Yeni Tayvan Doları, 1994'te Brezilya Cruzeiro Reali'nin yerini alan Brezilya Reali (2,750'de biri), Arjantin'in Peso Ley'den 1983'te dört sıfır atması ile Polonya'nın zloti'den 1995'te dört sıfır atması küresel örneklerden bazıları.