Advertisement

Daha önce 31 Aralık'ta tamamlanması öngörülen temettü kısıtlamasının bu tarihten sonra yenilenmemesini takiben şirketler temettü teklifleri konusunda çalışmalarına yön vermeye başladı. Son haber Türk Telekom'dan geldi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl kârı olarak şirket bünyesinde kalan 601,4 milyon TL'lik tutarın hissedarlara dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda şirket hissedarlarına sunulmasına karar verildiğini belirtti.

Bu kapsamda 1 kuruş nominal değerinde her hisse için brüt 0,17182 Kuruş (yüzde 17,182) olmak üzere toplam brüt 601,4 milyon TL nakit temettü ödenmesi öngörülüyor.

Şirket 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle temettü dağıtımın sonlanması ve konuya ilişkin olarak başka bir düzenleme yapılmaması nedeniyle TTK Geçici 13. Maddesi öncesindeki TTK düzenlemelerinin geçerli olması üzerine temettü dağıtımı teklifinin sunulmasına karar verdiğini açıkladı.

Şirket Mart 2020'de 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yaklaşık yüzde 50 oranına tekabül eden toplam brüt 1,2 milyar TL'nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş̧ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması kararı almıştı. Fakat Nisan 2020'de getirilen yüzde 25'lik temettü kısıtlaması sonrasında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yüzde 25'inin dağıtılması karara bağlanmış ve temettü dağıtımına 28 Temmuz 2020 tarihinde başlanmıştı.