Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

TÜBİSAD, 2019 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri"ni online olarak düzenlenen toplantıyla açıkladı.

Açılış konuşmasını TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca'nın yaptığı toplantıda, TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl, rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Değerlendirmesi" başlıklı bir panel de düzenlendi.

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, CONTEXT Türkiye Ülke Müdürü Erol Kuseyri ile TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kayalıoğlu, Mehmet Ali Akarca, Burak Aydın ve Aslı Derbent, sektörün 2019 performansı ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

- Sektöre yönelik yatırımlar sürdürülebilir ekonomiye katkı sunacak

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında 2019 yılında da büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak, 2019 yılı verilerini de hem dünyanın hem de sektörün karşı karşıya olduğu 'yeniden başlangıç' koşullarına göre değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektöre yönelik yatırımların hızlı ve verimli bir şekilde artmasının, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını öngördüklerini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün mevcut potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerektiğini de ifade etmeliyiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ekonomik büyümenin lokomotifi olduğu gerçeği, rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu lokomotifi akılcı yatırımlarla ve girişimciliğin önünü açan politikalarla desteklediğimizde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne sağlanacak katkının da artacağı aşikardır.

Günümüzün getirdiği olağanüstü çalışma koşulları açısından baktığımızda telekomünikasyon sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahipken, bilgi teknolojileri sektörü ise yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması nedeni ile süreçten olumsuz etkilenebilir. Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca, yazılım ve bilişim sektörünün de ülkemizin olumsuz etkilenen diğer sektörlere uygulayacağı tüm desteklerden yararlandırılması yaşamsal önem taşıyor."

- "Teknokentlerin kaydettiği büyüme oldukça sevindirici"

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan da teknokentlerin kaydettiği büyümenin oldukça sevindirici olduğunu belirterek, "Gerek şirket sayısı gerekse çalışan sayıları açısından sektörümüzün yüksek potansiyelini sergiliyorlar. Finans sektörü yazılımlarının en fazla ilgi çeken bileşenler olduğunu görüyoruz. Burada banka teknoloji birimlerinin şirketleşerek Ar-Ge Merkezi değerlendirmeleri içinde yer almaları farkı yaratan unsur oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ise 5 trilyon dolara yaklaşan küresel bilgi ve iletişim pazarında Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu aktararak, "Özellikle istihdam ve katma değerin yüksek olduğu yazılım ve hizmet alanlarında insan kaynağımızı rekabetçi hale getirip, özellikle ABD gibi büyük pazarlarda varlık gösterebiliriz. Uluslararası pazarlara yönelirken unutulmaması gereken bir konu da sürdürülebilir bir ihracat başarısı için dinamik bir iç pazar olması gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

TÜBİSAD raporuna göre, Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü TL bazında yüzde 14 büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Dolar bazında değerlendirildiğinde ise sektör büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daralarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri TL bazında yüzde 22 büyüme ile 2019 yılında 56,1 milyar TL'ye; iletişim teknolojileri ise yüzde 11'lik büyüme ile 96,6 milyar TL'ye ulaştı.

Bilgi teknolojileri sektörününde donanım 20,4 milyar TL, yazılım 23,4 milyar TL, hizmet 12,2 milyar TL büyüklüğe ulaşırken; iletişim teknolojilerinde donanım 29,9 milyar TL, elektronik haberleşme 66,6 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

- Bilgi teknolojilerinde üretilen yazılımların yüzde 69'u yerli

Bilgi teknolojileri sektöründe üretilen hizmetlerin yüzde 81'i ile üretilen yazılımların yüzde 69'u yerli menşeli olurken, bilgi teknolojileri donanımlarının yüzde 83'ü ile iletişim teknoloji donanımlarının yüzde 84'ü ithal menşeli oldu.

İstihdam tarafında ise 2019 yılında sektörün toplam istihdamı 143 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda yüzde 4'lük bir artış kaydedildi.

Öte yandan, 2019 yılında teknokentlerde oluşturulan ciro bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 22,9 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılında toplam sektör hacminin yüzde 14'ü teknokentlerde oluşturuldu.

Sektörün ihracat performansı ise TL bazında yüzde 27 büyüme ile 6,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2019 yılında dolar bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artışla toplam 1,1 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleşti.

Toplam ihracatın yüzde 75'i Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

TÜBİSAD'ın raporunda sektördeki şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de yer verildi.

Rapora göre şirket temsilcileri, gelecek 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanlarının, bulut teknolojisi, yapay zeka, dijital dönüşüm, analitik/büyük veri, siber güvenlik, eski sistemlerin modernizasyonu, blockchain ve 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gibi gelişen teknolojiler olduğunu belirtti.

AA