Advertisement

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler Sermaye Piyasası Kongresi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Kongreye yüksek ilgi olduğunu belirten Keler "toplam 28 panel, 30 eğitim, 150 konuşmacı var. Bu seneki tema dönüşüm üzerine..Sosyal medyadan da takip ediliyor, bu da sermaye piyasasına ilgiyi gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye'de sermaye piyasasının hak ettiği noktada olmadığını söyleyen Keler hanehalkı varlıkları içerisindeki dağılıma bakınca hisse senedi, fon, emeklilik fonlarının toplamının yüzde 15 olduğunu, bu oranın gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek olduğunu, dolayısıyla Türkiye'de birkaç kat büyüme potansiyeli olduğunu dile getirdi.

Sermaye piyasasının yatırımcıya, çalışanlara, girişimcilere ve şirketlere değer yarattığını belirten Keler "Bugün şirketlerimiz halka açılıyor. O finansmanla aslında o bölgenin ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Bir özel sektör tahvil ihracıyla da bir üretim hattının finansmanı sağlanabiliyor. Yani sermaye piyasaları hayatın içinde..." ifadesini kullandı.

Sermaye piyasasının toplam GSYH içerisindeki payının % 25 - 30 düzeyinde olduğunu belirten Keler sermaye piyasasının en hızlı büyümesi gereken alanlardan biri olduğunu ifade etti.