Advertisement

Erol Oytun Ercan

İmzacı bankaların strateji ve pratiklerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Paris İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu olmasını garantiye alan “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” 130 bankanın katılımıyla 2019 Eylül ayında yayımlandı. Türkiye'den ise prensipleri imzalayan altı banka bulunuyor: Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, ING Bank, Garanti BBVA, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP FI) tarafından oluşturulan Sorumlu Bankacılık Prensipleri, uyumluluk, hedef belirleme, müşteri iletişimi, yatırımcı ilişkileri, yönetişim ve şeffaflık-hesap verilebilirlik gibi 6 ana konu başlığı altında bankaların yapacağı değişiklikler ile sürdürülebilir hedeflere ulaşılmasını amaçlıyor.

İmzalayan bankalar üç kilit adımı gerçekleştirmek için de söz veriyorlar: Dünyaya ve insanlara olan etkilerini analiz etmek, bu analize dayanarak hedefler koymak ve süreçleri kamuya açık bir şekilde raporlamak.

“485 adet enerji yatırım projesine 13.5 milyar TL finansman sağladık”

Bir yıl içerisindeki ilerlemeyi Bloomberg HT’ye değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı, “Bu yıl içerisinde toplam 72 adet proje için çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yaptık” dedi ve bu projelerin kredi vadesi boyunca çevresel ve sosyal etkilerinin de kendileri tarafından takip edildiğini belirtti.

“Portföyümüzün %57’si enerji projelerinden oluşuyor ve bunların tamamı yenilenebilir enerji projeleri” diyen Balcı, 31 Ağustos 2020 itibariyle kurulu gücü yaklaşık 4.037 MW olan 485 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 13.5 milyar TL tutarında finansman desteği sağladıklarını da ekledi.

Bankanın karbon ayak izi hakkında değerlendirme yapan Balcı, bugüne kadar yaptıkları enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile yıllık 3 milyon tona eşdeğer karbondioksit salınımını engellediklerinin altını çizdi ve “Mevcut durumda, faaliyetlerimizle Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 13’üne katkı sağlıyoruz” dedi.

“Prensiplerin çalışma grubu içerisinde yer alan dünyadaki 30 bankadan bir tanesiydik”

Bloomberg HT’ye Sorumlu Bankacılık Prensiplerini ve sürdürülebilir borçlanma piyasasını değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam değeri 2019 yıl sonu itibariyle 1.1 trilyon dolardan fazla, 2020’de ise bu rakamın 1.5-1.6 trilyon doları geçmesini bekliyoruz” dedi.

Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin bir başlangıç olduğunu ve bunda yer almaktan memnun olduklarını belirten Edin, “Garanti Bankası olarak bu prensiplerin çalışma grubu içerisinde yer alan dünyadaki 30 bankadan bir tanesiydik” diye ekledi.

“Geleceğe dönük olarak bundan sonraki kredilerimizi verirken nelere dikkat edeceğimiz konusunda bu prensipler önemli olsa da, daha önemlisi mevcut portföyümüzü bu prensiplere göre değerlendirmemiz” diyen Edin, geçmişe dönük olarak kredilerin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğiyle ilgili yapılacak bir değerlendirmenin kredi portföyünün nasıl yönetileceğine dair yol gösterici olduğunu vurguladı.

Edin son olarak, imzalayan 6 bankanın Türk bankacılık sektöründeki aktiflerin %21’ini temsil ettiğini ekledi.

"Kredileri takip edebilmek ve yarattığı etkileri artırmak için SKA haritalandırma projesini hayata geçirdik"

Bloomberg HT’ye Sorumlu Bankacılık Prensiplerine ilave olarak hangi aksiyonları aldıklarını değerlendiren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan, “TSKB olarak son 20 yıldır yapılandırılmış bir sürdürülebilirlik yolculuğu içindeyiz. Her yıl yeni hedefler ve gerçekleşmelerle ilerliyor ve çıtamızı sürekli yükseltmeye gayret ediyoruz” dedi.

2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu uygulamaları desteklerini sürdükdülerini belirten Murathan, Kullandırdıkları kredilerin “SKA’lara ne ölçüde fayda sağladığını takip edebilmek ve yarattığı etkileri artırmak için 2019 yılında ‘SKA Haritalandırma’ projesini” hayata geçirdiklerine değindi.

Murathan, ayrıca “Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon TL tutarında Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL’lik ilk ihraçlarının” dünyada Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesinin oluşturulmasında öncü olduğunun altını çizdi.