Advertisement

Türkiye'de açıklanacak ekonomik veriler

2 Eylül Pazartesi

10:00/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ağustos/Gerçekleşen: 48.0/Önceki: 46.7
10:00/GSYH (yıllık)/2. Çeyrek/Beklenti: - % 2.0/Gerçekleşen: - % 1.5/Önceki: - % 2.6/Revize: - % 2.4
10:00/GSYH (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 0.4/Gerçekleşen: + % 1.2/Önceki: + % 1.3/Revize: + % 1.6

3 Eylül Salı

10:00/TÜFE (aylık)/Ağustos/Beklenti: + % 1.32/Önceki: + % 1.36
10:00/TÜFE (yıllık)/Ağustos/Beklenti: + % 15.60/Önceki: + % 16.65
10:00/ÜFE (aylık)/Ağustos/Önceki: - % 0.99
10:00/ÜFE (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 21.66
10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Ağustos/Beklenti: + % 14.70/Önceki: + % 16.20

4 Eylül Çarşamba

14:30/Efektif Döviz Kuru/Ağustos/Önceki: 74.74

5 Eylül Perşembe

14:00/Aylık Toplam bankacılık Verileri
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/30 Ağustos/Önceki: - 132 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/30 Ağustos/Önceki: - 231 milyon dolar

6 Eylül Cuma

17:30/Nakit Bütçe Dengesi/Ağustos/Önceki: + 4.1 milyar TL

9 Eylül Pazartesi

14:30/Gelecek 12 Ayda Enflasyon Beklentisi/Eylül/Önceki: % 12.77

12 Eylül Perşembe

14:00/TCMB Gösterge Faizi/12 Eylül/Önceki: % 19.75
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/6 Eylül/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/6 Eylül/Önceki:

13 Eylül Cuma

10:00/Cari İşlemler Dengesi/Temmuz/Önceki: - 0.55 milyar dolar
10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Temmuz/Önceki: - % 3.7
10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Temmuz/Önceki: - % 3.9

16 Eylül Pazartesi

10:00/İşsizlik Oranı/Haziran/Önceki: % 12.8
11:00/Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi/Ağustos/Önceki: + 9.9 milyar TL

17 Eylül Salı

Konut Fiyat Endeksi (aylık)/Temmuz/Önceki: + % 0.74
Konut Fiyat Endeksi (yıllık)/Temmuz/Önceki: + % 1.72

18 Eylül Çarşamba

10:00/Konut Satışları/Ağustos/Önceki: 102,200
10:00/Konut Satışları (yıllık)/Ağustos/Önceki: - % 17.5

19 Eylül Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/13 Eylül/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/13 Eylül/Önceki:

20 Eylül Cuma

10:00/Tüketici Güven Endeksi/Eylül/Önceki: 58.3

24 Eylül Salı

10:00/Reel Sektör Güven Endeksi/Eylül/Önceki: 102.1
10:00/Reel Sektör Güve n Endeksi-Düzeltilmemiş/Eylül/Önceki: 102.5
10:00/Kapasite Kullanım Oranı/Eylül/Önceki: % 76.6

26 Eylül Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/20 Eylül/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/20 Eylül/Önceki:

27 Eylül Cuma

10:00/Ekonomik Güven Endeksi/Eylül/Önceki: 87.1

30 Eylül Pazartesi

10:00/Dış Ticaret Dengesi/Ağustos/Önceki: - 3.19 milyar dolar
11:00/Yabancı Turist Sayısı (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 16.7

1 Ekim Salı

10:00/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Eylül/Önceki: 48.0
14:00/AylıkToplam Bankacılık Verileri

Daha Önce Açıklanan Veriler

1 Ağustos Perşembe

10:00/İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Gerçekleşen: 46.7/Önceki: 47.9
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/26 Temmuz/Gerçekleşen: 175 milyon dolar/Önceki: - 158 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/26 Temmuz/Gerçekleşen: 64 milyon dolar/Önceki: 48 milyon dolar

5 Ağustos Pazartesi

10:00/TÜFE (aylık)/Temmuz/Beklenti: + % 1.60/Gerçekleşen: + % 1.36/Önceki: + % 0.03
10:00/TÜFE (yıllık)/Temmuz/Beklenti: + % 16.90/Gerçekleşen: + % 16.65/Önceki: + % 15.72
10:00/ÜFE (aylık)/Temmuz/Gerçekleşen: - % 0.99/Önceki: + % 0.09
10:00/ÜFE (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: + 21.66/Önceki: + % 25.04
10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Temmuz/Beklenti: + % 15.70/Gerçekleşen: + % 16.20/Önceki: + % 14.86

6 Ağustos Salı

14:30/Efektif Döviz Kuru/Temmuz/Gerçekleşen: 74.74/Önceki: 72.10/Revize: 72.20

7 Ağustos Carşamba

17:30/Nakit Bütçe Dengesi/Temmuz/Gerçekleşen: + 4.1 milyar TL/Önceki: - 11.0 milyar TL

8 Ağustos Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/2 Ağustos/Gerçekleşen: 58 milyon dolar/Önceki: 175 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/2 Ağustos/Gerçekleşen: - 135 milyon dolar/Önceki: 64 milyon dolar

9 Ağustos Cuma

10:00/Cari İşlemler Dengesi/Haziran/Beklenti: - 0.20 milyar dolar/Gerçekleşen: - 0.55 milyar dolar/Önceki: + 0.15 milyar dolar/Revize: + 0.32 milyar dolar
14:30/Gelecek 12 Ayın Enflasyon Beklentisi/Ağustos/Gerçekleşen: % 12.7/Önceki: % 13.90

15 Ağustos Perşembe

10:00/İşsizlik Oranı/Mayıs/Beklenti: % 12.7/Gerçekleşen: % 12.8/Önceki: % 13.0
11:00/Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/Temmuz/Gerçekleşen: + 9.9 milyar TL/Önceki: - 12.1 milyar TL

16 Ağustos Cuma

10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Haziran/Gerçekleşen: - % 3.7/Önceki: + % 1.3/Revize: + % 1.2
10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Haziran/Beklenti: - % 0.3/Gerçekleşen: - % 3.9/Önceki: - % 1.3

20 Ağustos Salı

10:00/Konut Satışları/Temmuz/Gerçekleşen: 102,200/Önceki: 61,400
10:00/Konut Satışları (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: - % 17.5/Önceki: - % 48.6

21 Ağustos Çarşamba

14:30/Konut Fiyat Endeksi (aylık)/Haziran/Gerçekleşen: + % 0.74/Önceki: + % 0.49/Revize: + % 0.80
14:30/Konut Fiyat Endeksi (yıllık)/Haziran/Gerçekleşen:  % 1.72/Önceki: + % 1.57/Revize: + % 1.48

22 Ağustos Perşembe

10:00/Tüketici Güveni/Ağustos/Gerçekleşen: 58.3/Önceki: 56.5
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/16 Ağustos/Gerçekleşen: - 101 milyon dolar/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/16 Ağustos/Gerçekleşen: 5 milyon dolar/Önceki:

26 Ağustos Pazartesi

10:00/Reel Sektör Güven Endeksi/Ağustos/Gerçekleşen: 102.1/Önceki: 96.6
10:00/Reel Sektör Güve n Endeksi-Düzeltilmemiş/Ağustos/Gerçekleşen: 102.5/Önceki: 98.3
10:00/Kapasite Kullanım Oranı/Ağustos/Gerçekleşen: % 76.6/Önceki: % 76.2

28 Ağustos Çarşamba

10:00/Ekonomik Güven Endeksi/Ağustos/Gerçekleşen: 87.1/Önceki: 80.7

29 Ağustos Perşembe

10:00/Dış Ticaret Dengesi/Temmuz/Beklenti: - 3.20 milyar dolar/Gerçekleşen: - 3.19 milyar dolar/Önceki: - 3.18 milyar dolar/Revize: - 3.19 milyar dolar
11:00/Yabancı Turist Sayısı (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: + % 16.7/Önceki: + % 18.1
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/23 Ağustos/Gerçekleşen: - 132 milyon dolar/Önceki: - 101 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/23 Ağustos/Gerçekleşen: - 231 milyon dolar/Önceki: 5 milyon dolar

2 Eylül Pazartesi

10:00/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ağustos/Gerçekleşen: 48.0/Önceki: 46.7
10:00/GSYH (yıllık)/2. Çeyrek/Beklenti: - % 2.0/Gerçekleşen: - % 1.5/Önceki: - % 2.6/Revize: - % 2.4
10:00/GSYH (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 0.4/Gerçekleşen: + % 1.2/Önceki: + % 1.3/Revize: + % 1.6