Advertisement
TÜRKİYE MAKRO VERİLERİ ABONE OL

Türkiye ekonomisi tüketimde ikinci çeyreğe göre kısıtlı kalan büyüme ve dış talepteki azalmanın etkisiyle 2020 ikinci çeyrekten bu yana en düşük oranda büyüdü. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,9 büyüdü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla çeyreklik bazda yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi böylece 9 çeyrek sonra ilk kez daraldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5 daralma, yıllık yüzde 4,4 büyüme olmasıydı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 3. çeyrekte bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları bu dönemde yıllık yüzde 19,9 büyüdü. Yatırım büyümesinin göstergesi gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 1,3 azaldı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yıllık yüzde 8,5 büyüdü. Mal ve hizmet ihracatı 2022 üçüncü çeyrekte yüzde 12,6 büyürken ithalat ise yüzde 12,2 arttı.

İkinci çeyrekte enflasyon sebebiyle hanehalkının talebini öne çekmesiyle yakalanan ekonomik ivme üçüncü çeyrekte korunamamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında
başladığı 500 baz puanlık faiz indirim döngüsüne gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.