Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Türkiye ekonomisi deprem felaketinin yaşandığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüme gösterdi.

Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

İlk çeyrek büyümesinde özel tüketimin temel itici unsur olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 4,9 arttı.

İhracat daraldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 14,4 artarken ihracatı yüzde 0,3 azaldı.

Ana grupların büyümeye sunduğu katkıya bakıldığında hanehalkı tüketiminin büyümeye 10,9 puan katkı sunduğu görüldü. Kamu harcamalarından ise 0,7 puanlık katkı geldi. Yatırımların katkısı ise 1,2 puan olarak gerçekleşti.

Buna karşın net ihracat büyümeyi 2,8 puan, stoklar ise 6 puan aşağı çekti.

Tarım ve sanayi daraldı, inşaatta 5 yılın en hızlı büyümesi

Sektörel performanslara bakıldığında tarımda yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,8'lik daralma görüldü. Bu daralma 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en sert daralma olarak kaydedildi.

Sanayide ise geçen yılın son çeyreğinden sonra bu yılın ilk çeyreğinde de daralma görüldü. TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimi yüzde 0,7 daraldı. İnşaat tarafında ise deprem felaketinin yaşandığı çeyrekte yüzde 5,1 büyüme kaydetti.

Hizmetler tarafında 2022'nin son çeyreğinin ardından yeniden iki haneli büyüme izlendi. Hizmetler sektörü yüzde 12,4 büyüdü.

Beklenti yüzde 3,2 seviyesindeydi

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yılın ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 3,2 olması yönündeydi. Önceki çeyreğe göre büyümenin yüzde 1,6 olması bekleniyordu.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin Türkiye ekonomisine yarattığı maliyetin 104 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Sanayi üretim endeksi deprem sonrası bölgede gerçekleşen yıkımın ve diğer illere yaşanan göçün ardından Şubat ve Mart aylarında sırasıyla yıllık yüzde 8,2 ve yüzde 0,1 daralmıştı.