Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesinin ilgili dönemde 10 milyar Türk lirası artırılacağı belirtildi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ödenmiş sermayesinin artırımına ilişkin işlemlere deva medileceği de programda belirtilirken, bankanın öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edeceği ifade edildi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın 2022 yılında 750 milyon dolar tutarında kaynak temin etmesi planlanıyor.