Advertisement

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu gücü 96 bin megavata ulaşırken, devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.

Kurulu güç içindeki en yüksek paya yüzde 32 ile hidrolik, yüzde 12 ile yerli kömür, yüzde 9 ile rüzgar, yüzde 7 ile güneş, yüzde 2 ile jeotermal ve biyokütle sahip oldu.

Öte yandan, elektrik iletiminde 2020'de yapılan yoğun yatırım ve bakım çalışmalarıyla arızalar, 154 kilovoltluk hatlarda yüzde 55, 400 kilovoltluk hatlarda ise yüzde 63 azaldı.