Advertisement
21 AĞUSTOS 2020 Doğalgaz keşfi Türkiye’nin enerji faturası ve cari dengesini ne ölçüde etkiler? Bahçeşehir Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necip Çakır, Karadeniz’de doğalgaz müjdesi haberini Bloomberg HT’ye değerlendirdi