Advertisement

2019 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre % 9,4 oranında artışla 250,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise % 0,3 oranında artışla 599,5 milyar  dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

 Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 368,5 milyar dolar iken 2019 Aralık sonunda eksi 348,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre % 13,4 oranında artışla 105,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi % 6,5 oranında artışla 94,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 5,8 oranında artışla 47,3 milyar dolar oldu.