Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Şubat'ta 243,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 606,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 artarak 243,6 milyar dolara, yükümlülükleri yüzde 3,3 yükselerek 606,5 milyar dolara çıktı.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 353,1 milyar dolar olan net UYP, Şubat'ta eksi 362,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,6 artışla 100,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artışla 91,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 artışla 47,9 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 yükselişle 141,8 milyar dolara çıktı.

- Portföy yatırımları 151,2 milyar dolar

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,8 artarak 151,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,3 artışla 35,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,6 azalışla 18,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9,6 artışla 52,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,7 artarak 313,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artarak 32,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 10,6 artarak 15,5 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,1 azalışla 79 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 azalışla 105,5 milyar dolara geriledi.

AA