Advertisement

Ticaret Bakanlığının, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bunlara dayalı vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasında, aracılık yapılabilmesi için bakanlıktan faaliyet izni alınacak. Faaliyet izni talebinde bulunanların anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması, asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gibi bazı şartları taşıması gerekecek.

Aracılar, borsanın uygun görüşü ve bakanlık izni ile şube açabilecek, bu faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai iş yapamayacak. Aracılar, Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamayacak, müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamayacak, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemeyecek.

- Gözetim ve denetim

Aracıların yeterlilik şartları ile yönetmelik kapsamındaki her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabii tutulacak.

Bakanlık, aracıların yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata aykırı hareket etmesi gibi durumlarda aracıların faaliyet iznini en fazla 6 aya kadar askıya almaya, faaliyet iznini iptal etmeye ve diğer her türlü tedbiri almaya görevli ve yetkili olacak.

Faaliyet izni askıya alınan, askı hali kaldırılan veya faaliyet izni iptal edilen aracılar derhal Borsaya bildirilecek. Faaliyet izni askıya alınan aracıların Borsadaki işlemleri askı süresince durdurulacak.

İzni iptal edilen aracılar, Borsa tarafından üyelikten çıkarılacak.

AA