Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Varlık Fonu (TVF), koronavirüse karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında stres altındaki şirketleri alabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik önlemler çerçevesinde TVF, stratejik önemdeki şirketlere nakit enjekte edebilecek ya da kontrolünü alabilecek.

Yasalaşan önlemler, daha fazla finans dışı şirketin doğrudan devletin kotrolüne geçmesi ile birlikte, hükümetin pandemi sonrasında ekonomi üzerinde daha fazla kontrolü olmasına olanak verecek bir politika değişikliği için zemin hazırlıyor. Bu değişiklik ile birlikte hükümet son yirmi yılın stratejisinden farklı olarak, şirketleri kurtarabilecek ya da satın alabilecek.

En son 2017'de rapor edilen değeri 40 milyar dolar seviyesinde olan TVF, yasa ile birlikte özel şirketlere yönelik yatırımların tâbi olduğu birçok düzenlemeden muaf olacak. Ayrıca birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere Sermaye Piyasa Kurulu'nun kurallarına bağlı olmayacak. Azınlık hissedarlarının zararlarının bir süre için karşılanmasını gerektiren regülasyondan da muaf olacak.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle şirket veya şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, TVF ve fon bünyesinde kurulacak alt fonlarının denetim raporlarının Cumhurbaşkanı'na sunum tarihi, Haziran ayından Ağustos'a alınacak.

Parlamentodan geçen diğer önlemler arasında sert fiyat yükselişlerinin önlenmesi, temettü dağıtımının sınırlandırılması, işçinin tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ilişkin yasal altyapı, faaliyetlerini askıya alan şirketler ya da hane halkı için su faturalarının üç ay süreyle ertelenmesi yer alıyor.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir hallerde veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemlerin belirlenmesinde Bakanlık'ın yetkilendirilmesi de yasalaşan değişiklikler arasında bulunuyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle uzatılacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.