Advertisement

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2021-2023 yıllarını kapsayan Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni internet sitesinde yayımladı.

Strateji belgesinde küresel doğrudan yatırım pazar payının yüzde 1,5’e çıkarılması hedefi belirlendi. Türkiye'nin ilgili stratejik temel hedefine ulaşabilmesi için 11 strateji ana başlığı belirlenirken, bu 11 başlık altında da 72 eylem ortaya kondu.

Metinde belirlenen 11 strateji şunlar oldu:

1) Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımı odağa koyan, merkezi ve bütüncül bir yatırım tanıtım kampanyası planlanması ve hayata geçirilmesi

2) Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelinde yatırım çekme çalışmaları yapılması

3) Yatırım destek süreçlerinde kamu kurumlarının kolaylaştırıcı rolünün güçlendirilmesi

4) Yatırımcının ihtiyaç duyduğu endüstriyel arazi arzının ve yatırıma uygun arazi bilgisine erişimin geliştirilmesi

5) Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerinin geri-bağlantı gereksinimleri doğrultusunda Türkiye’deki tedarikçi altyapısının geliştirilmesi

6) Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politika ve destek mekanizmalarının yatırımcı geri bildirimleri doğrultusunda güçlendirilmesi

7) Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımının Türkiye’ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan ulaştırma, lojistik, dijital ve bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi

8) Küresel eğilimler ile dönüşen UDY pazarında Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ile destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi

9) Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımın Türkiye’ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi

10) İş ortamı ve düzenleyici çerçevenin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ve AB Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi

11) Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması

Strateji için izleme çerçevesi de belirlendi

Yayımlanan stratejiler ve bu stratejiler altındaki eylemler için metinde izleme ve değerlendirme çerçevesine ilişkin unsurlar da yer aldı.

Buna göre izleme ve değerlendirme yöntemine yönelik üç seviyeli bir yaklaşım geliştirildi.

İlk seviyede Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan YOİKK bünyesinde altı ayda bir stratejinin temel hedefleri
özelinde yaşanan gelişmeler ve kaydedilen ilerlemeler izlenecek ve değerlendirilecek.

İkinci seviyede uluslararası doğrudan yatırım hizmetleri ve yatırım ortamı rekabetçiliği özelinde geliştirilen stratejilerin altında ilgili eylemlerin sorumlu kuruluşlarının bir araya geleceği dört uygulama grubu kurulacak.

Uygulama grupları üç ayda bir toplanarak uluslararası doğrudan yatırım e-Koordinasyon takımının sağladığı girdileri ve strateji ve eylemler özelinde kaydedilen ilerlemeleri izleyecek. Bu gruplar şöyle sayıldı:

  • Yatırım Tanıtım ve Yatırım Çekme Uygulama Grubu
  • Yatırım Destek Uygulama Grubu
  • Yatırım Sonrası Destek Uygulama Grubu
  • Yatırım Ortamı Rekabetçiliği Uygulama Grubu

Son seviyede de eylemlerin sorumlu kurumlarından temsilcilerin yer aldığı bir iletişim ağı kurulacak. Bu ağ üzerinden eylemlere dair ilerlemelerin ayda bir izleme sıklığı ile takip edilmesi sağlanacak.