Advertisement

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yayımladığı bir açıklamayla ekonomi yönetiminde değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

TÜRKONFED açıklamasında kur istikrarına da dikkat çekti. Açıklamada, "Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için “kur istikrarı” temel unsurdur. Döviz kuru ekonomideki mal ve hizmet alışverişlerini mümkün kılan fiyat oluşumunun temel öğesidir. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir dağılımında da ciddi bozulmalar yaratacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Öngörülebilir bir ekonomi politikası talep ediyoruz"

Açıklamada ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiği belirtilirken "Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılması, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi talebi yer aldı.