Advertisement
HABERLER ABONE OL

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, depremler nedeniyle kaybolan defter ve belgeler için "zayi belgesi" alınması sürecinin kalıcı olarak kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kartaloğlu, deprem bölgesindeki mali müşavirlerin gerek deprem bölgesi içinde gerekse dışında bulunan mükellefleri için mücbir sebep tanımlaması yapılmasını talep etti.

Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacağına dikkati çeken Kartaloğlu, konuya ilişkin hazırladıkları önerileri ilgili kamu kurumlarına ilettiğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki mükellefler için "YMM Tasdik Raporu" tanzim zorunluluğunun kaldırılmasını ya da raporların teslim sürelerinin uzatılmasını da isteyen Kartaloğlu, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

- Deprem felaketi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmeli.

- Deprem nedeniyle zayi olan belge ve kanuni defterlerin elektronik nüshaları ilgili kamu idaresi olan Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı talep halinde birer örnekleri alınabilmeli.

- Belgelerin zayi olduğu durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde yer alan veriler, kayıtlar belge yerine geçmeli.

- Deprem bölgesindeki mükellefler için e-imza ve mali mühürler ilgili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak oluşturulup verilmeli.

Belge ibrazında kolaylık sağlanmalı

- Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinin sürelerinin uzatılması ve bu kapsamda, ilgililerce tevsik edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ibrazında gereken kolaylıklar sağlanmalı.

- 10 il dışındaki diğer yakın illerde de artçı depremlerin etkileri devam etmekte, bu iller için de beyan ve bildirim süreleri makul bir süre için uzatılmalı.

- Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde takdir komisyonları yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmeli.

- Deprem bölgesindeki mükellefler için uygun koşullu "can suyu kredileri" bir an önce hayata geçirilmeli.

- Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve konut veya iş yeri teslimlerine önemli vergisel kolaylıklar sağlanmalı.