Advertisement

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince (TÜRMOB), TBMM'de görüşmeleri devam eden, dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ile konaklama vergisi adı altında yeni vergiler getiren düzenlemeye ilişkin görüş ve öneriler bir raporda toplandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRMOB, TBMM'de görüşülen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili hazırladığı raporda, yeni düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerine yer verdi.

Hazırlanan raporda yer alan değerlendirmeler ise şöyle:

"Dijital ortamda sunulan reklam, müzik, video, oyunlar gibi bazı hizmetlerin yüzde 7,5 dijital hizmet vergisine tabi olması yönündeki düzenleme, birçok ülkede uygulanıyor. Bu vergi olumlu olmakla birlikte yargı kararı olmadan internet sitelerine erişimin engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilmesinin hukukiliği tartışmalı görülüyor.

Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon lira ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan emlak vergisine ilave olarak 'değerli konut vergisi' alınması öngörülürken, bu vergi, belediyelere değil Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek, ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gayrimenkullerin değerinin nasıl hesaplanacağına ilişkin kanunda bir açıklama yer almıyor. Bu vergi için Emlak Vergisi Kanunu'na göre hesaplanan vergi matrahı esas alınarak 'artan oranlı' vergi uygulanabilir.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığınca toplanmak üzere 'konaklama vergisi' ihdas edilirken, konaklama vergilerinin genel olarak uygulanma gerekçesi, bir beldeye/kente gelen turistlerin o beldenin park, bahçe, yol, çöp toplama, itfaiye hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında bunun bedelini ödemelerine dayanıyor. Konaklama hizmeti karşılığında zaten KDV alındığı için vergi sisteminin sadeliği açısından ayrıca konaklama vergisi/beyannamesi ve vergisi alınmasına gerek olmadan KDV oranının yükseltilmesiyle gelir artışı olabiliyor. Konaklama vergisi, belediyeler tarafından toplanmalı ve maktu vergi şeklinde alınmalı.

Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlenen istisna kapsamındaki kazançları toplamı 500 bin lirayı aşan mükelleflerin, serbest meslek kazanç istisnasından yararlanamayacakları yönünde düzenleme yapılırken, kanun kapsamındaki serbest meslek kazançlarının 500 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutulmalı ve halen olduğu gibi sadece stopaj yoluyla vergilendirilmeli, bu tutarı aşan kısım için beyanname verilmeli.

Teklifle işletmelerde kullanılan binek otomobillerin giderlerine indirim kısıtlaması getirilerken, gelir vergisi oranları artırılıyor. Dolayısıyla indirimlerin kısıtlanması, efektif vergi yükünün daha da artması sonucunu doğuruyor. Gelir vergisi, kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden alınmalı, mükelleflerin gerçek giderlerine sınırlama getirilmemeli."

"Uygulamada sorun yaşanmamasını hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, düzenlemenin vergi sistemine dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler getirdiğini bildirdi.

Düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi halinde Türk vergi sisteminde bu vergilerin ilk defa yer alacağını vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yeni düzenlemelerin başarılı şekilde uygulanabilmesi için bu alandaki tecrübelerimizle birlikte görüş ve önerilerimizi rapor halinde sunduk. Ayrıca, vergi uygulamalarında yaşanan bazı sıkıntı ve sorunların çözümü için bu önerilerde bulunduk. Hazırladığımız raporla düzenlemenin kabulüyle uygulamada sorun yaşanmaması ve var olan bazı sıkıntıların çözümünü hedefledik."