Advertisement

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 14. Rekabet Kongresi'nde konuştu.

Düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini belirten Turan "yatırımların yapılabilmesi için finansmanın sadece elverişli koşullarda olması değil finansmana erişim de gerekiyor. Yoğun regülasyonlar nedeniyle finansal kesimin kredi vermesi daha da zorlaşıyor.

Bankacılarla birlikte, farklı illerimizden birçok iş insanı, üretici, ihracatçı son zamanlarda giderek yoğunlaşan bir şekilde finansmana erişimde yaşanılan sıkıntıları dile getiriyor. Nitekim 2020’den bu yana kredilerde reel gerileme dikkat çekiyor. Politika faiz oranlarının düşürülmesine rağmen, diğer faiz oranlarıyla aradaki ilişki kopmuşsa, krediye erişimde sorunlar varsa, düşük faiz oranları ile yatırımlar finanse edilemiyorsa, üstelik enflasyon ve kurlardaki sorunlar devam ediyorsa düşük faiz politikası ile hangi ekonomik amaçlara nasıl ulaşılacağının bir kez daha ele alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon kamburunu atmamız gerekiyor.""

Enflasyon dinamiklerinin son 4-5 yıldır belirgin düzeyde bozulduğuna dikkat çeken Turan "Enflasyon dinamiklerindeki bozulma geleceğin fırsatlarından yararlanmayı zorlaştırmanın ötesinde artan küresel sıkıntılar karşısında bugün yaşadığımız zorluklarla baş etme imkanlarını da daraltıyor. Yüksek enflasyon şirketler kesimi ve hanehalkları için sürekli olarak belirsizlik, öngörülemezlik, bozulan kaynak tahsisi ve ilave maliyet yaratıyor. Enflasyonla mücadelede topyekun bir seferberlik ilan ederek, para politikasının yanı sıra, mali politikalar ve sektörlere dönük yapısal politikalarla ekonomimiz üzerindeki enflasyon kamburunu atmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ekonomideki öngörü ufkunun uzaması ve ülkenin geleceğine güven duyulmasının sadece ekonomik politikalar ile elde edilemeyeceğini belirten Turan "İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında güvenilir ve kapsayıcı kuralları hayata geçirmeden hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan ekonomiyi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabilecek bir zemin oluşmayacaktır" dedi.

Turan "Küreseldeki sorunlar ve içerideki makroekonomik istikrarsızlık ister istemez dikkatleri bugünü kurtarmaya getiriyor. Küresel likiditenin azalması ve maliyetlerin yükselmesi, ABD ve Çin ekonomilerindeki de yavaşlama ve Avrupa'daki ekonomik daralma ekonomik ufkun belirsizleşmesine yol açıyor. Bu koşullar altında ihracat ve büyüme perspektiflerinin zorlaşması, dış açığının finansmanının sıkıntıya düşmesi ihtimali de yükseliyor." şeklinde konuştu.

Turan tüm bunlara rağmen ekonomide geçmişten gelen yapısal sorunların çözülebileceğini, bugün karşı karşıya kalınan konjonktürden kaynaklanan ilave zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.