Advertisement

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin detaylara ver verildi.

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonunun Türkiye’deki stratejik sektörlere yatırım yapma misyonu doğrultusunda, TVF ile LYY arasında Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada, şu ifadelere verildi:

“17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir.

Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.

İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.”

Türk Telekom’a 29 banka kredi sağlıyordu

Piyasa değeri 2,3 milyar dolar olan Türk Telekom’un yüzde 55’ini temsil eden payları için biçilen değer 1.650 milyar USD+temettü olarak belirlendi. Dolayısıyla, işleme konu paylar için satın alım bedeli cari fiyata nazaran iskontolu görünüyor. Ancak bankaların Oger’den alacakları 4,75 milyar dolardı. Yıllar içinde sınırlı miktarda ödeme ve temettü alınması ile kalan kısmı zarar yazılmış olundu.

Türk Telekom’a 29 banka kredi sağlıyordu. Akbank 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası 1 milyar dolar ve İş Bankası 500 milyon dolar tutarında sağladığı kredi ile bu bankalar arasındaki en büyük üç bankaydı.