Advertisement

Resmi Gazete'de sayısında yayımlanan genelgeye göre Kurul 25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde Türkiye tarafından kabul edilen 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin iş birliği hedefliyor.

Kurul Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm bakanların ilgili bakan yardımcıları, Türkiye İş birliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşacak.