Advertisement

Bakan Muş “Uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülkemiz yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü; aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımlarımızın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürütecektir.” açıklamasını yaptı.

Muş “Dış ticaretimiz bağlamında bakıldığında; yıllar itibariyle hizmet ihracatımızın, hizmet ithalatımızın üzerinde olduğu, bu bakımdan hizmetler alanında net ihracatçı konumda olduğumuz görülmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019 yılında 6,1 trilyon dolar düzeyinde olan küresel hizmet ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %19,6 oranında azalarak 4,9 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Küresel salgın nedeniyle yaşanan bu daralmanın başta turizm sektörü olmak üzere hizmet ihracatında da kendisini gösterdiğini belirterek “2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %8,5 artarak 63,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ülkemiz hizmet ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %45,3 azalarak 34,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Küresel salgın etkilerine karşı ülkemizce alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatımızda 2021 yılında hızlı bir toparlanma yaşanması beklenmektedir.” dedi.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yürüteceği belirtildi.

Bunun yanı sıra söz konusu Genel Müdürlüğün ülkemiz hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyeceği, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımı ile ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacağı ve uygulayacağı, uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımları ile etkili şekilde yürüteceği vurgulandı.