Advertisement

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027 dönemi için 3 milyar TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu tutar, üst fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç olmak üzere hesaplanacak.

Tam mükellef sermaye şirketlerine finansman sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapılar üst fon olarak tanımlanıyor.

İlgili karar kapsamında, üst fonlara taahhüt edilecek tutar, 2018 yılı sonundan itibaren her beşer yıllık dönem için Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Kararla ayrıca, söz konusu kararın üst fonların ve alt fonların seçimine ilişkin esasları belirleyen 4. maddesine eklenen fıkrayla madde kapsamında fon kurucusu ve portföy yöneticileri için aranan şartların, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan fonlar için aranmayacağı hüküm altına alındı.