Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Vafıklar Bankası T.A.O. 3 milyar liraya kadar yurt içi seramye benzeri tahvil ihracı kararı aldı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bankanın yönetim kurulunca, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılındı" ifadeleri kullanıldı.