Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

BLOOMBERG HT- ARAŞTIRMA

VakıfBank, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bankanın son çeyrek kârı piyasa beklentisi olan yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL’nin hafif üzerinde 1 milyar 998 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 2021 toplam solo kârı 4 milyar 175 milyon TL’ye ulaştı. Banka, bu rakamın neredeyse yarısını son çeyrekte elde etti.

Yılın ilk çeyreğinde 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank, bu çeyreğe ilaveten 300 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Böylelikle, 2021 yılında ayrılan toplam serbest karşılık bakiyesi 700 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın aktif büyüklüğü kurun etkisi ile ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı ve yıllık yüzde 44 büyüme kaydetti.

Büyüme tarafında, bankanın TL kredileri çeyreklik yüzde 9,3 ve yıllık yüzde 20,2 seviyesinde, sektör ortalamalarına paralel gerçekleşti. Yabancı para kredileri ise dolar bazında çeyrekten çeyreğe yüzde 4,5; yıldan yıla ise yüzde 2,7 daraldı.

VakıfBank’ın toplam mevduatları çeyrekten çeyreğe yüzde 26,9, yıldan yıla yüzde 42,7 oranında büyüdü. Bu büyüme kırılımında, Türk Lirası mevduat büyümesi çeyrekten çeyreğe yüzde 6,4; yıldan yıla yüzde 18,7 oranında büyüdü. Yabancı para cinsi mevduatlar ise çeyreklik yüzde 1,5; yıllık olarak ise yüzde 6,2 daraldı.

Bankanın, bu çeyrek TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin getirisi ile net faiz marjında ciddi bir artış oldu. Şirketin 3. çeyrekte yüzde 2,89 olan net faiz marjı, bu çeyrek 192 baz puan artışla yüzde 4,81 seviyesine yükseldi ve 2021 dönemindeki en yüksek çeyreklik net faiz marjına ulaşıldı. Çeyreklik artışa rağmen yine de 2021 yılı ortalama net faiz marjı yüzde 2,80 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam 2020 yılında ortalama yüzde 4,30 seviyesindeydi.

Bankanın 4. çeyrekteki net risk maliyet rasyosu 329 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Bu rasyo yılın ilk 9 aylık döneminde 22 baz puandı. Son çeyrekteki artışla 2021 yılı ortalama net risk maliyet rasyosu 102 baz puana ulaştı.

Ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda %32,6 oranında arttı

Bankanın ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 32,6 oranında artarken, faaliyet giderlerindeki artış yıllık yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye tarafında bankanın toplam SYR’si yüzde 14,85 seviyesinde, ana sermaye rasyosu yüzde 12,88 seviyesinde, çekirdek sermaye rasyosu tarafında yüzde 9,96 seviyesinde gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere VakıfBank yakın zamanda 13,4 milyar TL’lik tahsisli sermaye artırım kararı açıklamıştı, ancak bu sermaye artırımının yeni açıklanmış olması sebebiyle bu bilanço döneminde finansallarına yansımadı. Yatırımcı sunumunda sermaye artırımlarının banka rasyolarına hipotetik etkisine değinen banka; bu artırımla hipotetik olarak 2021 yıl sonu finansallarına yansıtılsa, sermaye rasyoları yaklaşık 250 baz puan daha yüksek olacağı bilgisine yer verdi. Diğer bir ifade ile yüzde 14,85 olan toplam SYR yaklaşık yüzde 17,4 seviyesine, ana sermaye yüzde 15,4 seviyesine, çekirdek sermaye rasyosu da yüzde 12,5 seviyelerine gelmiş olacaktı.

Yatırımcı sunumunda 2022 yılı bütçesinde beklentilerini paylaşan banka TL kredilerde sektör ortalamasına paralel büyüme bekliyor. YP kredilerde ise ABD Doları bazında hafif daralma öngörüyor.

TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışla doğru orantılı olarak Swap maliyetleri dahil net faiz marjında yıllık 75-100 baz puan iyileşme bekleyen bankanın mevcut durumda 57 milyar TL’lik TÜFE’ye endeksli menkul kıymet portföyü var.

Banka ücret komisyon tarafında banka yıllık yüzde 20 civarı bir büyüme öngörüyor. Operasyonel giderler tarafında ise düşük baz etkisinden dolayı artışın enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. Ancak banka tarafından kuvvetli maliyet yönetiminin devam edeceğinin de altı çizildi.

VakıfBank’ın aktif kalitesinde ise net risk maliyetinde yıllık ortalama 150 baz puan civarında olması öngörüldü. Tüm bu birleşenler doğrultusunda banka yönetiminin ortalama öz kaynak rasyo beklentisi “orta onlu rakamlar” seviyesinde bulunuyor. Bu öz kaynak kârlılığı beklentisi 13,4 milyar TL’lik öz kaynak artışını da hesaba katan bir şekilde hesaplanarak Yatırımcı Sunumu’nda paylaşıldı.

Yatırımcı sunumunda kurul kararının sermaye artırımına dair detay isteyen yabancı yatırımcılar bu ay sonuna kadar sermaye artırımının detaylarının açıklanacağı bilgisi verildi. BDDK ve SPK onaylarının ardından Borsa İstanbul’da toptan satış pazarında yeni payların satışı gerçekleşecek; satış fiyatı belli olduğunda ise söz konusu fiyata göre ortaklık yapısının nihai hali şekillenmiş olacak. Sermaye artışı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli olduğu için; ortaklık yapısının içinde Türkiye Varlık Fonu’nun payı artarken, diğer mevcut ortakların payı azalmış olacak. Banka; Yatırımcı Sunumu esnasında tüm bu sürecin Şubat ayı sonuna kadar bitirilmesinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı.