Advertisement

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ihraç ettiği borçlanma araçları, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.

Aracı kurumlar tarafından yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçları belirleyen 6. maddesi fıkralarında yapılan değişikliğe göre, söz konusu finansal araçlar arasına, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankası'nın üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler de eklendi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği kaynaklarının yaptığı değerlendirmeye göre, tebliğ ile repoya konu olacak kıymetler genişletildi. Buna göre bütün sermaye piyasası araçları repoya konu olabilecek. Daha önceki uygulamada sadece tahvil, bono, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında çoğunlukla işlem yapılıyordu.

Son düzenlemeyle serbest fonlar haricinde diğer bütün sermaye piyasa araçlarını kapsayacak şekilde değişiklik yapıldı.

Ellerinde bu kıymeti tutan kurumlar bu kıymete arka planda teminat kullanarak kendileri ve müşterileri için likidite sağlayacak. Normalde bu kıymetler müşteri ve kurumlar portföyünde bulunuyordu. Artık bu kıymetler ile likidite yaratılması mümkün olacak.

Bu tebliğin benzerinin BDDK tarafından da çıkarılması bekleniyor.