Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Mükellefler, vergi ve cezalarına karşı açtıkları davalardan istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçerlerse vergi ve cezalarında indirim elde edebilecek.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la vergi sistemine "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesi getirildi.

Yeni uygulamaya göre, mükellefler vergi cezalarına karşı açılan davalarda istinaf veya temyiz başvuru süresi içinde kanun yolundan vazgeçerse idare tarafından da ihtilaflar sürdürülmeyecek. Böylece, vergi veya cezalar indirimli olarak uygulanacak, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin veya cezaların gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirime gidilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı da "Kanun yolundan vazgeçme" müessesinin uygulama esaslarına ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı.

Yargının iş yükü azaltılacak

Düzenlemeyle yargılama sonucu beklenmeden tarhiyat ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da çözümlenmesi amaçlanıyor. Böylece, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların tahsilinin sağlanması hedefleniyor.

Buna göre, vergi/ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen kararlar kapsamda olacak. Bu dava için istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması gerekecek. Danıştayın bozma kararı üzerine verilmiş kararlar ise kapsamda yer almayacak.

Uygulamadan yararlanılması için yargı kararının mükellefe tebliğinin ardından istinaf veya temyiz başvuru süresinde dilekçeyle vergi dairesine başvurulacak. Dilekçenin, dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekecek. Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı dilekçe talep edilecek.

Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih "başvuru tarihi" olarak dikkate alınacak.

Yargı kararına göre farklı vergi indirimi tutarları

Uygulamaya dahil olunmasıyla tahakkuk edecek vergi veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı esas olacak.

Mahkemece dava konusu verginin kaldırılması durumunda, verginin yüzde 60'ı tahakkuk edecek, kalanı silinecek. Davayla bu verginin tasdiki durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek.

Dava sonucu vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması halinde, tahakkuk edecek tutar verginin yüzde 60'ı olacak, verginin kalanı ve cezanın tamamı terkin edilecek.

Mahkemece vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı ve cezanın yüzde 75'i ödenecek.

Kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların yüzde 25'i tahakkuk edecek. Bu kapsamdaki cezaların onaylanması halinde cezaların yüzde 75'i üzerinde işlem gerçekleştirilecek ve kalanı silinecek.

Mükellefin dilekçesini alan vergi daireleri de yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olup olmadığını ve başvurunun istinaf veya temyiz süresinde yapılıp yapılmadığını inceleyecek. Başvurunun gerekli şartları sağlaması halinde başvuru tarihi itibarıyla vergi veya cezalara ilişkin tahakkuk fişi düzenlenecek. Vergi dairesi, konuyu derhal ilgili yargı mercine de iletecek.

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında oluşan tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi, kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecek, bu dönem için gecikme faizi hesaplanacak.

Yüzde 20 indirim

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların yüzde 80'inin, hesaplanacak gecikme faiziyle bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından yüzde 20 indirim yapılacak. Bu durumda gecikme faizi, verginin indirimden sonra kalan yüzde 80'lik kısmı üzerinden hesaplanacak ancak mahkeme kararında onaylanarak tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmayacak. Dolayısıyla vergide söz konusu indirim, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilecek.

Daha önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dahil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilecek. Söz konusu mahsup işleminden dolayı iadesi gereken bir tutar bulunması halinde ise ret ve iade işlemi yapılacak.

Bu süreçte yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılamayacak.

AA